Lähetetty Aamulehteen 10.2.2013

Seppo Nousiaisella (AL 8.2.) on turha huoli bussiliikenteen kuluista Tampereen kaupungin osalta. Itse asiassa bussiliikenne on kokonaisuus huomioon otettuna kannattavaa, taloudellisestikin. TKL tuottaa voittoa, samoin kuin Tampereen bussireittien kilpailutukseen osallistuvat yksityiset bussiyritykset. Liikenteen tilaajana Tampereen kaupunki saa lipputuloja noin 30 miljoonaa euroa vuodessa ja maksaa liikenteen tuottajille hieman enemmän, noin 40 miljoonaa. Tämä noin 10 miljoonan subventio on kuitenkin pieni osuus verrattuna autoliikenteen Tampereen kaupungille aiheuttamiin kustannuksiin. Katujen rakentaminen ja ylläpito maksavat kaupungille vuosittain kymmeniä miljoonia ja autoilusta kaupungin saamat tulot ovat vain noin 10 miljoonaa. Joukkoliikenteen subventio on siis selvästi pienempi kuin yksityisautoilun.

Tätä taustaa vasten voidaan kysyä, että eikö joukkoliikenteen subventiota kannattaisi lisätä, jos se lisäisi joukkoliikenteen käyttöä ja samalla vähentäisi yksityisautoilua. Todennäköisesti näin onkin, tiettyyn rajaan saakka. Subventio on kuitenkin tehokkaampaa, jos se kohdistetaan pääosin palvelutason parantamiseen hintojen laskun sijasta. Ilmainen joukkoliikenne ei ole tutkimusten ja kokemusten mukaan kannattavaa, koska se johtaa joukkoliikenteen vähittäiseen surkastumiseen.

Lippujen hinnoilla on kuitenkin merkitystä ja ne on hyvä pitää kohtuullisella tasolla. Kannattavaa olisi myös hintojen alentaminen ruuhka-aikojen ulkopuolella, koska tämä tasaisi kaluston käyttöastetta ja voisi oikein tehtynä olla kustannusneutraali. Itse en usko, että hiljattaisessa valtuustoaloitteessa esitetty jopa 65 prosentin alennus olisi oikea taso. Hyvä taso voisi olla 20 prosenttia.

Paras tilanne olisi tietenkin, että joukkoliikennettä ei tarvitsisi subventoida. Tähän on erittäin vaikeaa päästä bussien kulurakenteella, mutta ratikalla tilanne on toinen, kuten raitiotien alustava yleissuunnitelma osoittaa. Ratikka säästää operointikuluissa busseihin verrattuna niin paljon, että Tampereen joukkoliikenne saadaan ratikan avulla voitolliseksi.

Sami Kallio
DI, TKL:n johtokunnan jäsen (vihr)
Tampere