Lähde: Tampereen kaupunkiraideryhmä

1. Rataverkon hyödyntäminen Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 2004

• Tunneli keskustassa
• Ratikka samoilla radoilla rautatieliikenteen kanssa

2. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailu 2007

• Korjattu kritiikin perusteella edellisen selvityksen ratkaisuja
• Ei kallista ratikkatunnelia keskustassa
• Ei valtion rataverkon yhteiskäyttöisyyttä, vaan omat raitiotieradat
• Tutkittu joukkoliikenteen kokonaisuustoimivuus (bussit, ratikka, lähijuna)

3. Tampereen kaupungin Pormestariohjelma 2009-­‐2012 2009

• “Tehdään periaatepäätös raitiotieverkon toteuttamisesta Tampereelle”

4. Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma TASE 2010

• Tarkensi joukkoliikennejärjestelmän kokonaisuutta entisestään
• Päivitti raideliikennesuunnitelman seudun maankäyttösuunnitelmiin

5. Johdinautoliikenteen soveltuvuus Tampereelle 2011

• Ratikkaan verrattuna 9-­‐12 M€ kalliimpi operointi vuodessa
• Kehitettyyn dieselbussiversioon verrattuna 3 M€ kalliimpi vuodessa

6. MAL-­‐aiesopimus 2011

• “Tampereen kaupunki tekee kaupunkiraitiotien rakentamispäätöksen”

7. Tampereen moderni kaupunkiraitiotie, alustava yleissuunnitelma 2011

• Hervanta-­‐Keskustori-­‐Lentävänniemi
o Ratikan operointikustannussäästö kehitettyyn bussiversioon nähden 6-­‐9 M€/vuosi
o Ratikan matkustajamäärä 9-­‐11 % kehitettyä bussiversiota suurempi (rahassa noin 3 M€/vuosi)
o Kiinteistöjen ja rakentamisoikeuden arvonousu yhteensä vähintään 490 M€
• Alatyönä ”Kaupunkiraitiotien alustava yleissuunnitelma – liikenne-­‐ennusteet” (TTY / Verne):
o Vertailtu ja tutkittu sekä bussien että ratikan liikennöintikustannukset, matkamäärät ja
matka-­‐ajat alueittain 300 ja 500 metrin sisällä pysäkeistä. Tulos yllä.
• Alatyönä maanrakennus-­‐, kunnallis-­‐ ja liikenneteknisten töiden kustannusselvitykset:
o Ratarakenteiden kustannusmääritys (maanrakennus)
o Kustannusyksiköt (liikenneteknisten rakenteiden yksikköhinnat)
o Rata-­‐ ja katukustannukset kaduittain

8. Tampereen kaupunginvaltuuston päätös (12.12.2011) 2011

 Yleissuunnitelman tekoa kiirehditään, jotta varmistetaan raitiotierakentamisen aloitus vuonna 2015.

9. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisselvitys 2012

• Tuloksena koko lähijunajärjestelmän heikko h/k-­‐suhde johtuen Ylöjärven lähijunainvestoinneista
 Seutuhallitus edellytti jatkotutkimuksena seudullisen raitiotien selvitystä eri suunnissa.

10. Eduskunnan hyväksymä liikennepoliittinen selonteko (12.4.2012) 2012

 Valtio avustaa kaupunkiraitiotien rakentamista 30 prosentin osuudella.

11. Raitiotien seudullisen laajennettavuuden selvitys eri suunnissa käynnissä 10/2012

12. Raitiotien yleissuunnitelma alkaa 2013

• Sisältää eri joukkoliikennevaihtoehtojen kokonaistaloudellisen vertailun!

13. Raitiotiehankkeen rahoitusvaihtoehtojen tarkastelu alkaa 2013

Selvityksiin vuosina 2004-­‐2011 osallistuneet asiantuntijatahot:
TTY, Verne liikenteen tutkimuskeskus, Kaupunkitutkimuslaboratorio EDGE, Tampereen, Nokian ja Ylöjärven kaupungit,
Kangasalan, Lempäälän ja Pirkkalan kunnat, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Pirkanmaan liitto, Tampereen
Joukkoliikenneyksikkö, TKL, LVM, RHK (Liikennevirasto), VR, Linja-­‐autoliitto, WSP, A-­‐Insinöörit, A-­‐Konsultit, Strafica,
Ramboll, Emch+Berger (Sveitsi)