Ensimmäinen kauteni kunnallispolitiikassa alkaa olla loppupuolella. Nyt tiedän mitä homma pitää sisällään ja osaamista ja kokemusta on jonkin verran ehtinyt kertyä. Kun kysyttiin, tuli ajankohtaiseksi päättää mitä teen syksyn kunnallisvaalien suhteen.

Suurin haaste kunnallispolitiikkaan osallistumisessa on ajan käyttö. Työ, perhe ja vapaa-aika ovat tärkeitä eikä näistä mistää haluaisi tinkiä. Kuluvalla kaudella olen varavaltuutettu ja kolmen lautakunnan varajäsen. Erityisen aikaa vievää tämä ei ole ollut, koska säännöllisiä viikottaisia kokouksia minulla ei ole ollut. Eniten aikaa olen käyttänyt Yhdyskuntalautakunnan työskentelyyn, jonka kokouksissa olen ollut suhteellisen paljon. Yhdyskuntalautakunta on asiamääränsä puolesta ehkä työläin kaikista lautakunnista, mutta minulle kiinnostava.

Pitkän harkinnan jälkeen päädyin asettua ehdolle myös syksyn 2012 vaaleissa. Ajankäytön suhteen ajattelen asiaa harrastuksena. Lisäksi keskityn, kuten tähänkin asti, asioihin, joihin minulla on osaamista ja kiinnostusta. Näitä ovat esimerkiksi kevyt- ja joukkoliikenne, kaavoitus sekä luontoasiat.

Tampere on hyvä kaupunki, mutta paljon on vielä kehitettävää. Omat teemani tulevat liittymään mm. ratikkaan ja muuhun joukkoliikenteeseen, keskustan kehittämiseen mm. autottoman Hämeenkadun suuntaan, pyöräilyolosuhteiden parantamiseen sekä olemassaolevien metsien (esim. Kauppi ja Suolijärvi) suojeluun. Näistä tarkemmin myöhemmin.

Vaalibudjettini on n. 100 euroa omaa rahaa.